Lees verder
De ledenvergadering heeft ingestemd met de uitwerking van vijf thema's voor het branche ontwikkelplan 'Route 2020' en heeft het bestuur verzocht om een uitvoeringsplan op te stellen.

In de ledenvergadering van december 2014 hebben de leden de VOB gevraagd te investeren in activiteiten die bijdragen aan de continuïteit van bibliotheken als onmisbaar onderdeel van een democratische samenleving.

Thema’s

Op basis van een enquête in maart onder de leden heeft het bestuur de

volgende thema’s gelokaliseerd:

  • positionering van de bibliotheken als partner in persoonlijke ontwikkeling;
  • positionering van de bibliotheken in het brede maatschappelijke domein;
  • ontwikkeling naar brede multifunctionele organisaties;
  • stimuleren van maatschappelijk ondernemerschap en;
  • en collectieve marketing.

Actieplannen

Het bestuur gaat een uitvoeringsplan ‘Route 2020’ op laten stellen voor 1 augustus 2015 en deze toezenden aan de leden. Zodat de vijf thema’s, in samenspraak met de leden, dit najaar uitgewerkt kunnen worden tot concrete, meerjarige actieplannen. Het bestuur zal op basis van deze actieplannen bij de begroting 2016 financiële middelen beschikbaar stellen voor Route 2020. Dit wordt ter besluitvorming aan de algemene ledenvergadering van 10 december 2015 voorgelegd.

Op de VOB | ALV kunt u vanaf 22 juni de presentatie vinden.