Lees verder
De ledenvergadering heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2014 goedgekeurd op 18 juni 2015.