Lees verder
De leden van de VOB hebben in de algemene ledenvergadering van 11 december 2014 Irmgard Reijntjes herbenoemd als lid van het bestuur van VOB.