Lees verder
Op 18 juni 2015 hebben de cao-gebonden leden ingestemd met het principeakkoord van 11 mei 2015 over de cao Openbare Bibliotheken en het sociaal contract.

De nieuwe cao kent een looptijd van vier jaar van 15 juni 2015 – 30 juni 2019, net als het sociaal contract.

Het principeakkoord, het sociaal contract en een uitgebreide toelichting vindt u onder het dossier Arbeidsvoorwaarden | Vernieuwde cao (voor de uitgebreide toelichting eerst rechtsboven inloggen).