Lees verder
De voorzitter van de VOB Inkoopcommissie, Hans van Velzen, presenteert de resultaten van onder meer het gebruik van e-books in 2014. En blikt vooruit naar inkoop digitale content in 2015.

De e-book campagne van september 2014 is succesvol geweest en heeft geleid tot zo’n 700.000 downloads van e-books. Daarmee verzorgt de Bibliotheek 25% van het totaal aantal transacties e-books via het CB. Ook ‘Bereslim’ bijvoorbeeld wordt met meer dan 300.000 downloads zeer gewaardeerd door bibliotheekleden.

Financiering

Vanaf 2015 krijgt de financiering van e-content een ander vorm. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt een rijksbijdrage van 8 miljoen euro ter beschikking voor de inkoop, ontwikkeling en marketing van e-content. De Koninklijke Bibliotheek (KB) gaat deze inkoop, op voordracht van de bibliotheken, realiseren.

Basispakket e-content

Van Velzen licht het basispakket e-content 2015 toe en de ledenvergadering stemt in met het basispakket.
Het bestuur van de VOB spreekt zijn erkentelijkheid uit aan de VOB Inkoopcommissie (bestaande uit leden en adviseurs) voor de werkzaamheden en resultaten van de afgelopen jaren.

Bekijk de presentatie op De VOB/ALV (rechtsboven inloggen).