Lees verder
De algemene ledenvergadering heeft op 16 juni 2016 ingestemd met wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de statuten van de VOB.

Ook hebben de leden ingestemd met het Huishoudelijk Reglement onder voorwaarde dat in het najaar nog gesproken gaat worden over stemverhoudingen in de ledenvergadering.

VOB 3.0

Mede naar aanleiding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen heeft de vereniging zich in het najaar van 2015 geheroriënteerd op haar positie, zowel in relatie tot de Koninklijke Bibliotheek als in relatie tot de leden.

Tijdens de alv van 10 december 2015 hebben de leden het herpositioneringsdocument VOB 3.0 overgenomen. Het document impliceert veranderingen die ook gevolgen hebben voor de statuten en het huishoudelijk reglement. Naar aanleiding hiervan zijn de stukken geactualiseerd.