Lees verder
Meer dan de helft van onze leden is op 8 december 2016 samengekomen op onze ledenvergadering in Utrecht.

Daarin hebben de leden zich onder andere uitgesproken over het ledenraadpleging, jaarplan en -begroting, herbenoeming bestuurslid en ontwikkelingen rond de cao en SBW.

Jaarplan 2017

 

Het Jaarplan van de VOB krijgt waardering van onze leden en sluit goed aan bij de ledenraadpleging. Op sommige punten vragen leden naar verdere concretisering.

Leden manen tot spoed en tot raadpleging van leden waar het gaat om ondersteuning voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De Overijsselse bibliotheken dringen erop aan om meer samenwerking met de Cultuurconnectie te zoeken, niet alleen voor cao, maar ook voor certificering en benchmark.

 

Samenwerking met partners op het terrein van sociaal werk, cultuur en onderwijs moet vooral lokaal zijn. Landelijke samenwerking met overkoepelende partijen op deze terreinen kan het raamwerk zijn om lokale samenwerking te stimuleren, maar er kan niet in de termen van een uitrol over gesproken worden.

 

Met inachtneming van deze opmerkingen stemt de algemene ledenvergadering van de VOB in met het jaarplan 2017.

 

Begroting 2017

 

De begroting 2017 is goedgekeurd. In de begroting zijn verhuiskosten opgenomen omdat de VOB uit de Muzentoren moet vertrekken. In 2017 zal de VOB verhuizen naar een plek centraal in het land. De ambitie is om de nieuwe huisvesting een Huis van de leden te laten worden met faciliteiten voor bijeenkomsten en overleg.

 

Penningmeester Irmgard Reijntjes vestigde speciale aandacht op het feit dat vanaf 2018 de kosten van de audits voor certificering niet meer door de VOB kunnen worden vergoed. Ze drukt de leden op het hart daar rekening mee te houden in de begroting.

 

In haar rol als vereffenaar van het Netwerk van Directeuren deed de penningmeester de oproep om met suggesties tot een goede besteding van de resterende € 30.000 te komen. Voorstellen voor besteding, t.b.v. kennisvermeerdering van directeuren, zijn welkom bij Irmgard Reijntjes, bij Theo Peeters van Theek 5 of bij Arthur Schellekens.

 

Herbenoeming VOB bestuurslid Jan Hoogenberg

 

De algemene ledenvergadering van de VOB stemt in met de herbenoeming van Jan Hoogenberg voor een tweede zittingstermijn in het VOB bestuur tot 1 juli 2020.