Lees verder
De ledenvergadering ondersteunt het voornemen van sociale partners om in het eerste half jaar van 2015 meerjarige afspraken te maken om de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsrelaties in de bibliotheekbranche te moderniseren.

Sociale partners willen deze meerjarige afspraken vastleggen in een sociaal contract of een meerjarige cao, waarin ook een meerjarige afspraak over de loonruimte wordt opgenomen. De sociale partners werken er aan om per 15 juni 2015 een nieuwe cao te hebben.

Verlenging cao

De cao-ledenvergadering van de VOB stemt tegen deze achtergrond in met een ongewijzigde verlenging van de cao Openbare Bibliotheken voor de periode 1 januari 2015 tot 15 juni 2015.