Lees verder
De VOB Inkoopcommissie heeft budget overgehouden van, het door de leden opgebrachte, omslaggeld voor inkoop van digitale content.

Het bestuur vraagt aan de leden om besluitvorming over hoe dat terug te laten vloeien. Terug naar de leden of inzetten voor een collectief doel?

De ledenvergadering besluit om het aan te wenden voor een collectief doel. En draagt het bestuur op om in juni 2015 met een voorstel te komen voor besteding van dit geld in het kader van een ‘innovatie-agenda’.