Lees verder
In de algemene ledenvergadering van 11 december 2014 hebben de leden er op voorstel van het bestuur mee ingestemd in juni en evt. december 2015 te besluiten over de verdere uitwerkingen van de Nationale Bibliotheekpas.

Zoals over de harmonisatie van de uitleenvoorwaarden en lidmaatschapstarieven. De ambitie blijft om de Nationale Bibliotheekpas per 2016 in te voeren.

Voortgang

Tijdens de ledenvergadering lichtte Chris Wiersma (lid van het VOB bestuur en de stuurgroep nationale bibliotheekpas) de voortgang van de voorbereidingen toe. Op veel punten wordt vooruitgang geboekt. De drie roadshows in september zijn goed bezocht. Het project is veelomvattend en complex. Zorgvuldigheid gaat voor alles, zoals ook bleek uit de presentatie van Paul Postma eerder in de ochtend. Vandaar dat Wiersma meedeelde dat de projectgroep meer tijd nodig heeft voor de uitwerkingen van de diverse aspecten van de invoering van de pas, zoals de beoogde harmonisatie van de lidmaatschapstarieven en leenvoorwaarden.
Het bestuur wil de projectgroep die tijd geven, maar tegelijkertijd blijven koersen op invoering van de pas op 1 januari 2016. De leden sloten hier bij aan.
Uit de reacties uit de zaal bleek dat de Bibliotheekpas leeft bij de bibliotheken. Hoewel de teneur soms kritisch was, bleek er geen twijfel aan het nut en de invoering van de pas meer te zijn. Wel vroegen de leden om meer zicht op de komende stappen in het besluitvormingsproces en riepen het bestuur op meer kennis en ervaring vanuit andere grootschalige pasprojecten te benutten.
Inhoudelijk vroegen ze ruimte voor lokaal ondernemerschap. Daarbij werd de vraag opgeworpen of het wel per se noodzakelijk is om de tarieven en leenvoorwaarden te harmoniseren, dat kan de ruimte voor het lokale ondernemerschap te zeer beperken. Aan de andere kant werd opgemerkt de pas voor het publiek juist zo eenvoudig en eenduidig mogelijk te houden. "Dan is er een goede basis voor gezamenlijke marketing en het laden van de pas".

Algemeen was het verzoek om een stevige klantpropositie – gekoppeld aan de fysiek én de digitale dienstverlening – en een heldere landelijke businesscase, die inzicht geeft in de kosten én besparingen van de nationale bibliotheekpas. En op basis waarvan de bibliotheken zelf ook kunnen berekenen welke financiele consequenties de pas lokaal zal hebben. Het bestuur heeft die businesscase voor de a.s. juni ledenvergadering toegezegd.

De Bibliotheek levert waarde

Bestuur en leden dankten de projectgroep (ProBiblio) en aannemer SPN voor het vele reeds geleverde werk. Enkele leden zegden hun medewerking toe bij de verdere ontwikkeling van de pas.
De Nationale Bibliotheekpas is een sleutelproject uit de branchestrategie ‘De Bibliotheek levert waarde’.