Lees verder
De ledenvergadering keurt de voorgestelde begroting 2015 goed. De leden stemden na de nodige inbreng in met het jaarplan 2015 als vertrekpunt voor de activiteiten van de vereniging nadat het bestuur toezeggingen deed voor de vergadering van juni 2015.

De leden vroegen om plannen te presenteren om het project Nationale Bibliotheekpas te versterken, meer aandacht te besteden aan de trend richting brede culturele / educatieve bedrijven en de door meerdere leden gedane oproep om de positionering van de bibliotheken als brede dienstverleners – ook in het sociale domein – met elan en slagvaardig op te pakken. De VOB gaat aan de slag op basis van het jaarplan 2015.