Lees verder

De Tweede Kamer debatteerde op 15 juni met staatssecretaris Uslu over de Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022. Vrijwel alle Kamerleden maken zich grote zorgen over de kwetsbare positie van de bibliotheek en het aantal vestigingen dat de afgelopen jaren is gesloten. PvdA, CDA, D66 en GroenLinks pleiten daarom voor een verzwaring van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) met een zorgplicht voor gemeenten. Met een zorgplicht kan de toegankelijkheid van de bibliotheek voor iedereen in elke gemeente worden gewaarborgd. De VOB heeft hier in aanloop naar het debat voor gepleit in een brief.

De staatssecretaris deelt de zorgen van de Tweede Kamer. Met Prinsjesdag komt de staatssecretaris met een Kamerbrief over bibliotheken waarin de plannen en financiering vanaf 2023 worden toegelicht. Een zorgplicht voor de gemeenten om in een bibliotheek te voorzien is hierbij een zeer reële optie, aldus staatssecretaris Uslu. De staatssecretaris gaat hierover in gesprek met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Gemeenten (VNG).

Samenwerking scholen en bibliotheken

De staatssecretaris is met minister Wiersma van Primair en Voorgezet Onderwijs in gesprek over het stimuleren van samenwerking tussen scholen en bibliotheken. Minister Wiersma heeft in het debat over het Masterplan basisvaardigheden op 14 juni 2022 aangegeven in samenwerking met de VOB met een overzicht te komen van praktijkvoorbeelden van de bibliotheek op school. Daarnaast komt er op verzoek van de VVD concrete handvatten over het inzetten van NPO-gelden voor de bibliotheek op school. In aanloop naar het debat besteedde RTL-nieuws aandacht aan het belang van deze samenwerking.