Lees verder

Op dinsdag 30 november 2021 heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die oproepen tot het behouden en versterken van fysieke en digitale bibliotheekvoorzieningen. De moties zijn ingediend tijdens een debat over de cultuurbegroting van het ministerie van OCW.

  • De motie Westerveld c.s. verzoekt de regering om het budget van de digitale bibliotheek te laten aansluiten bij de verwachte groei van het aantal onlinegebruikers en wil dat dit opgenomen wordt in het herstelplan voor de culturele sector.
  • De motie Teunissen c.s. onderstreept de belangrijke maatschappelijke rol van bibliotheken, maar wijst erop dat veel bibliotheken de afgelopen jaren zijn gesloten. Het huidige aantal openbare bibliotheken moet daarom minimaal worden behouden, aldus de Tweede Kamer.

De VOB is blij met de erkenning en steun vanuit de Tweede Kamer voor de openbare bibliotheken. Een terugblik op het debat over de cultuurbegroting is te vinden via deze link.