Ga door naar hoofdcontent
NieuwsTweede Kamer: ontwikkel toekomstvisie voor de Bibliotheek op school

Tweede Kamer: ontwikkel toekomstvisie voor de Bibliotheek op school

Woensdag 23 november 2022

De Tweede Kamer heeft, op één partij na, unaniem haar steun uitgesproken voor de Bibliotheek op School (dBoS) middels de motie-Mohandis c.s. De Tweede Kamer benadrukt het belang van de samenwerking tussen openbare bibliotheken en het onderwijs en heeft de regering gevraagd een meerjarige toekomstvisie te ontwikkelen. Het kabinet moet onderzoeken op welke wijze de aanpak van dBoS duurzaam verankerd kan worden en welke financiële en juridische voorwaarden daarvoor nodig zijn. De Vereniging voor Openbare Bibliotheek heeft hier in aanloop naar het Wetgevingsoverleg Cultuur voor gepleit.  

Klaas Gravesteijn, directeur VOB: “Hiermee zetten we een belangrijke stap om te zorgen dat alle kinderen toegang krijgen tot dBoS. De overweldigde steun vanuit de Tweede Kamer is een compliment voor al het werk wat hier de afgelopen jaren voor is verzet.” 

Voortgang Masterplan basisvaardigheden

Op 21 november heeft minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs, de Tweede Kamer geïnformeerd over het Masterplan basisvaardigheden. Bibliotheken spelen volgens de minister een belangrijke rol in het versterken van de taalomgeving. Uit het Masterplan is daarom € 12,9 miljoen vrijgemaakt om 500 nieuwe BoekStartlocaties, 780 nieuwe vestigingen van dBoS in het primair onderwijs en 80 nieuwe vestigingen van dBoS in het vmbo te realiseren. In Caribisch Nederland wordt gestart met BoekStart op 16 kinderopvangvestigingen en met dBoS op alle 16 scholen.  

De minister heeft daarnaast aangekondigd dat er een expertisepunt komt voor digitale geletterdheid. In dit expertisepunt komt een centrale website, waar goede, betrouwbare en overzichtelijke informatie over digitale geletterdheid beter vindbaar en toegankelijk is. Minister Wiersma vindt dat álle leerlingen les moeten krijgen in digitale geletterdheid. 

Toelichting besteding Masterplan  

Eentoelichting over de besteding van € 12.9 miljoen uit het Masterplan basisvaardigheden voor Boekstart en dBos staat in de toolkit Netwerk & Beleid. POI’s zijn geïnformeerd over de regeling en de concrete vervolgstappen. De stimuleringsregeling zal in december worden gepubliceerd met daarin een aanvraagformulier en  informatie over de randvoorwaarden. POI’s kunnen namens de bibliotheken tot eind maart 2023 aanvragen indienen.