Ga door naar hoofdcontent
NieuwsTweede Kamer geïnformeerd over voortgang Masterplan basisvaardigheden

Tweede Kamer geïnformeerd over voortgang Masterplan basisvaardigheden

Dinsdag 12 december 2023

De Tweede Kamer is door minister Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs geïnformeerd over de voortgang van het Masterplan basisvaardigheden. De landelijke investeringen in BoekStart en de Bibliotheek op school (dBos) komen uit het Masterplan basisvaardigheden. Het ministerie stelt dat circa 1.800 kinderdagverblijven en scholen in het po, vmbo en praktijkonderwijs de komende drie schooljaren een samenwerking met de lokale bibliotheek kunnen opstarten. Daarnaast kunnen ruim 6.000 scholen en kinderdagverblijven hun bestaande samenwerking verder uitbouwen. De aanpak voor dBos richt zich op scholen met leerlingen die een hoog risico hebben op achterstanden. Zij hebben extra baat bij de ondersteuning van bibliotheken om het leesplezier en het leesgedrag van leerlingen te verhogen, en daarmee hun leesvaardigheid te verbeteren, aldus minister Paul.

Ministerie: scholen vanaf 2026 structureel geld voor aanpak basisvaardigheden

Het ministerie heeft de ambitie om te zorgen dat vanaf 2026 alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs structureel geld krijgen vanuit het Masterplan basisvaardigheden om de basisvaardigheden te verbeteren. Scholen waarbij de prestaties daartoe aanleiding geven, krijgen een aanvullend bedrag. Het ministerie werkt aan een nieuw financieringsinstrument om voorwaarden te kunnen stellen aan middelen die via de bekostiging worden verstrekt, zoals eisen aan de besteding. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel om dit financieringsinstrument mogelijk te maken in 2024 aan de Tweede Kamer gestuurd.

Kamervragen BBB over leesvaardigheid Nederlandse 15-jarigen

Kamerlid Claudia van Zanten (BBB) heeft Kamervragen gesteld over het artikel ‘Leesvaardigheid Nederlandse 15-jarigen verder achteruitgegaan’. Van Zanten wil weten of het ministerie maatregelen gaat nemen om het lezen van boeken en literatuur te stimuleren? Daarnaast pleit de BBB om ouders beter te informeren en betrekken bij het bevorderen van leesvaardigheid. Tot slot vraagt de BBB naar het bedrag van €15,7 miljoen, wat volgens het ministerie bestemd was voor het programma de Bibliotheek op school, wat in 2023 niet kan worden uitgegeven.