Lees verder
De cao-ledenvergadering van de VOB heeft op 6 december ingestemd met de voorgestelde tussentijdse wijzigingen. 

Per 1 januari 2019 gaan de volgende wijzigingen in:

  • structurele salarisverbetering van 1,5%;
  • en verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,25% van 3% naar 3,25%. 

Bekijk de salaristabel en de complete cao-tekst per 1 januari 2019 op Informatie | Cao Openbare Bibliotheken.

De achterban van de werknemersorganisaties stemde eerder al in met de tussentijdse wijzigingen.