Lees verder
De cao-ledenvergadering van de VOB heeft ingestemd met de tussentijdse wijziging van enkele bepalingen over vakantie en verlof in de cao Openbare Bibliotheken.

Een meerderheid van de leden heeft het voorstel tot wijziging van artikel 9 van de Regeling Sociaal Plan afgewezen.

Aanleiding voor deze wijzigingsvoorstellen zijn de nieuwe wettelijke regels over vakantie en verlof in het Burgelijk Wetboek en een onvoorzien effect van een eerdere wijziging van artikel 9 in de Regeling Sociaal Plan.