Lees verder
Parallel aan de tussentijdse evaluatie van de bibliotheekwet (Wsob), werd de Tweede Kamer ook geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de vaste boekenprijs.

Op basis van onderzoek uit februari 2015 naar de effecten van kruissubsidiëring waaronder ook de vaste boekenprijs valt en de activiteiten van de Stichting Boekwerk, constateert de minister dat de boekenmarkt steun nodig heeft. De vaste boekenprijs en financiële steun voor de Stichting Boekwerk zal tot en met 2019 worden gecontinueerd. 

Bekijk hier de Tussentijdse rapportage vaste boekenprijs.