Lees verder
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Tamara van Ark, gaat met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vng) in gesprek om ervoor te zorgen dat de Wet Taaleis beter uitgevoerd wordt. Dat staat in de ‘Kamerbrief tussentijdse evaluatie Taaleis’ die op 30 januari naar de Tweede Kamer gestuurd is.

Belangrijk instrument

“Kennis van de Nederlandse taal is belangrijk voor mensen om uit hun isolement te komen, mee te doen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De taaleis is daarom een belangrijk instrument voor gemeenten om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen.” Aldus staatssecretaris van Ark. 

Taal is een basisvaardigheid voor participatie en als zodanig in de Participatiewet opgenomen. Voor bibliotheken een uitgelezen kans om zich te laten zien op dit terrein.

Lees hier het Rapport CBS BUS-N Wet Taaleis.