Lees verder
Volgens de Wet werk en zekerheid hebben zowel vaste als tijdelijke werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn geweest vanaf 1 juli bij ontslag op initiatief van de werkgever recht op een wettelijke transitievergoeding (art.7:673 BW).

Aan het einde van een keten van tijdelijke contracten is de transitievergoeding vanaf 1 juli 2015 verschuldigd. De transitievergoeding moet worden betaald, als de laatste tijdelijke arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever niet aansluitend wordt voortgezet en de gezamenlijke keten van tijdelijke contracten langer dan 24 maanden heeft geduurd.

Verlengen

Op basis van de cao mag tot 1 juli 2016 de keten worden verlengd tot 3 jaar. In dat geval moet aan het eind van deze langere keten de transitievergoeding worden betaald.

Zo is bijvoorbeeld de transitievergoeding verschuldigd als op 1 augustus 2015 een keten van meerdere tijdelijke contracten eindigt, die samen 25 maanden heeft geduurd en dan niet meer wordt voortgezet.

Wordt, na betaling van de transitievergoeding, binnen drie maanden (vanaf 1 juli 2016 zes maanden) opnieuw een (tijdelijke) arbeidscontract gesloten, dan mag deze vergoeding worden afgetrokken van de aan het einde van die nieuwe arbeidsovereenkomst te betalen transitievergoeding (art. 7:673, lid 5 BW).

Geen transitievergoeding is verschuldigd over de maanden waarin de gemiddelde omvang van het dienstverband minder was dan 12 uur per week en de werknemer nog niet de 18- jarige leeftijd had bereikt (art. 7:673, lid 4a BW).

De berekening van de hoogte van de transitievergoeding staat beschreven in art. 7:673, lid 2 BW.

Berekenen vergoeding

De VOB is lid van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland, AWVN. Via de awvn-rekentool berekent u gemakkelijk en snel de hoogte van de transitievergoeding.

In het Besluit voorwaarden in mindering te brengen kosten op transitievergoeding van 23 april 2015, is te vinden onder welke voorwaarden transitie- en inzetbaarheidskosten mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding.