Lees verder
Volgens de Wet werk en zekerheid moeten werkgevers een transitievergoeding betalen voor iedere werknemer die de organisatie onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever.

Dat geldt óók voor de werknemer die na twee jaar ziekte de organisatie verlaat.

Kosten

Werkgevers mogen de kosten van re-integratie en loondoorbetaling niet op de transitievergoeding in mindering brengen. De regering vindt dat de plicht tot loondoorbetaling bij ziekte een re-integratieplicht is van de werkgever die voortvloeit uit de Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte en de Wet verbetering poortwachter.

Het doel van de transitievergoeding is compensatie voor ontslag en bevordering transitie van werk naar werk. De regering is van mening dat er daarbij geen onderscheid kan worden gemaakt tussen arbeidsgeschikte en arbeidsongeschikte werknemers.