Lees verder
Met de invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) op 1 januari 2015 2015 krijgen gemeenten de ruimte om gelden voor volwasseneneducatie ruimer te besteden. Een kans voor bibliotheken omdat laaggeletterdheid in dit kader hoog op de agenda staat.

Tot voor kort moesten deze gelden bij de ROC’s worden besteed. 

Transitie van educatie naar het sociaal domein

De handreiking ‘Meer mogelijkheden: De transitie van educatie naar het sociaal domein’ van de Verening van Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt gemeenten concrete bouwstenen voor de stappen die de komende periode gezet moeten worden. Deze handreiking maakt de grotere bestedingsvrijheid inzichtelijk van gemeenten op dit terrein.
De invoering van de wetswijziging in de Web per 1 januari 2015 heeft een aantal gevolgen voor de gemeenten:

  • De verplichte inkoop bij de ROC’s wordt stapsgewijs afgebouwd;
  • Gemeenten kunnen zowel formele als non-formele educatietrajecten bieden;
  • De Web voorziet in gemeentelijke samenwerking op regionaal niveau;
  • Contactgemeenten krijgen een coördinerende rol in het regionale educatiebeleid.