Lees verder
Sociale partners Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie gaan de komende periode hard aan het werk om te komen tot één gezamenlijke cao. De twee cao-tafels hebben zich ten doel gesteld om op 1 juli 2019 de nieuwe cao in te kunnen voeren.

Deze cao gaat de cao Kunsteducatie en de cao Openbare Bibliotheken vervangen en draagt eraan bij dat alle werkgevers in de beide branches, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden aan huidige en nieuwe werknemers bieden.

Modernisering

Onze leden hebben hun behoefte geuit om de cao te moderniseren. Hierbij denken we aan een andere opzet, ander taalgebruik en een cao die ook aantrekkelijk is voor nieuwe werknemers. Beide cao-tafels hebben ervoor gekozen gezamenlijk een geheel nieuwe cao te schrijven. Door los van de oude teksten te gaan bouwen aan een nieuwe cao is deze moderniseringsslag gemakkelijker te bereiken.

Gezamenlijke cao 

Leden van zowel de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) als Cultuurconnectie hebben de wens uitgesproken naar hun brancheorganisaties om te komen tot een gezamenlijke nieuwe cao. Ook de vakbonden in beide branches zijn zich bewust van de noodzaak hiertoe.  Eind januari 2018 is hiertoe door beide cao- tafels een ambitieus stappenplan vastgesteld.

Meedenken

De komende periode gaan werkgroepen voorstellen uitwerken voor de gezamenlijke onderhandelingen. HR-professionals en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit beide branches nemen deel in deze werkgroepen. Ook de, nog op te richten, commissie werkgeverszaken zal worden gevraagd op strategisch niveau mee te denken. Onze leden houden we op de hoogte van de voortgang via ledenmailingen en cao-ledenvergaderingen en -raadplegingen.

Samenwerken

Lokaal werken centra voor de kunsten en bibliotheken steeds vaker nauw samen, en dit leidt zelfs tot fusies. De arbeidsvoorwaardelijke ongelijkheid die dit tot gevolg heeft binnen de nieuwe organisaties is niet goed uit te leggen aan medewerkers, zeker na het verstrijken van enige tijd. Daarnaast is het ook verwarrend en inefficiënt om in één organisatie meerdere cao’s toe te passen. Met het samen optrekken op het terrein van de arbeidsvoorwaarden hopen de branches deze lokale ontwikkelingen te vergemakkelijken.

Sector cultuur

In wisselende mate geldt het bovenstaande natuurlijk ook voor andere branches in de sector cultuur zoals de theaters, poppodia en musea. Deze wensten nu echter nog niet mee te gaan in het traject. Met deze branches is afgesproken hen goed op de hoogte te houden van het proces wat door de kunsteducatie en bibliotheken nu doorlopen wordt. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheid dat deze branches op een later moment zullen willen aansluiten.