Ga door naar hoofdcontent
NieuwsKabinet publiceert ‘Verkenning aanpak basisvaardigheden volwassenen vanaf 2025’

Kabinet publiceert ‘Verkenning aanpak basisvaardigheden volwassenen vanaf 2025’

Maandag 8 juli 2024

Op 1 juli jl. heeft staatsecretaris Paul de ‘Verkenning aanpak basisvaardigheden volwassenen vanaf 2025’ aan de Tweede Kamer gestuurd. De verkenning laat zien hoe de aanpak er vanaf 2025 idealiter uit kan zien en doet een aantal beleidssuggesties. De komende periode beslist een nieuw kabinet over het fundament voor een volwaardige langetermijnvisie en strategie op basisvaardigheden voor volwassenen. De financiering van het educatieaanbod voor volwassenen (de WEB-middelen) wordt in ieder geval tot en met 2028 gehandhaafd.

In de verkenning wordt ook gekeken naar de rol van de openbare bibliotheek. De belangrijkste suggesties zijn:

  • De rol van de bibliotheek wordt erkend bij het versterken van basisvaardigheden bij volwassenen. Bibliotheken moeten volgens de verkenning altijd onderdeel zijn van de lokale infrastructuur en betrokken bij de doorlopende leerlijn en het cursusaanbod.
  • Uit de verkenning blijkt dat lokale organisaties een scheiding ervaren tussen preventie op jonge leeftijd en het verbeteren van basisvaardigheden op latere leeftijd. Dit terwijl een gezinsaanpak aan beide doelen een bijdrage kan leveren. Meer verbinding tussen voorschoolse educatie beleid (OCW), het programma Kansrijke Start (VWS) en de kinderopvang (SZW) is wenselijk.
  • In een nieuwe aanpak kan het Rijk ernaar streven dat op lokaal niveau ingezet wordt op preventie, bijvoorbeeld door aan elk consultatiebureau een boekstartcoach te verbinden. Ook via school kunnen laaggeletterde ouders bereikt worden.
  • De verkenning benadrukt het belang van gemeentelijke regie op taalhuizen, omdat het in sommige gevallen ontbreekt aan een visie op jaarlijkse doelen en prioriteiten, of deze alleen vanuit de bibliotheek bepaald wordt.
  • De inzet op gecijferdheid kan vergroot worden, maar als aandachtspunt wordt daarbij genoemd dat dit ‘nieuwe expertise vraagt van bibliotheken, docenten en andere uitvoerders.
  • Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt het belang van basisvaardigheden benadrukt. In de verkenning wordt daarom ook de verbinding gemaakt met de IDO’s en het cursusaanbod in de bibliotheek.