Lees verder
De Stichting CPNB presenteert de 100 meest uitgeleende boeken in de openbare bibliotheken van Nederland in 2019.

Deze Top 100 2019 is samengesteld in samenwerking met Stichting Leenrecht en de Koninklijke Bibliotheek.

Er staan 56 kinderboeken in de CPNB Top 100 meest uitgeleende boeken, in de lijst staan 44 boeken voor volwassenen waarvan er 24 vallen onder het genre spannende boeken en waarvan er 20 een roman zijn.

Wat valt op

De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton (Lannoo) is het meest uitgeleende boek van 2019. Dit duo bezet ook de tweede plek. Alle tot nu toe verschenen delen (acht in totaal) van de serie staan in de CPNB Top 100. De zeven zussen van Lucinda Riley (Xander Uitgevers) staat op de 3de plek. Façade van Esther Verhoef (Uitgeverij Prometheus) is met een 23ste plek de meest uitgeleende oorspronkelijk Nederlandstalige titel.
Kinderboekenseries domineren de CPNB Top 100 meest uitgeleende boeken: Dagboek van een muts (De Fontein Jeugd) staat er 13 keer in, Leven van een Loser (De Fontein Jeugd) staat er 12 keer in, Tom Groot (Gottmer) staat er 10 keer in, De waanzinnige boomhut (Lannoo) staat er 8 keer in, Niek de Groot (De Fontein Jeugd) staat er 5 keer in, De Gorgels (Leopold) staat er 3 keer in en Dolfje Weerwolfje (Leopold) staat er 2 keer in.
De meest voorkomende auteur van boeken voor volwassenen is Lucinda Riley (7 titels). Ook de bibliotheekleden weten de weg naar haar boeken te vinden. Suzanne Vermeer en Linda van Rijn staan met respectievelijk 5 en 4 titels in de ijst.

Titels

In de lijst worden algemeen verkrijgbare Nederlandstalige boeken opgenomen. Van titels die in meerdere edities in de bibliotheken te vinden zijn, zijn de uitleencijfers opgeteld. De e-book uitleningen zijn – met dank aan de Koninklijke Bibliotheek – opgeteld bij de papieren edities. Naast gegevens over aantal uitleningen, auteur, titel en uitgever wordt ook het jaar van het eerste verschijnen in Nederland meegenomen. Van boeken die een jaar geleden in de Top 100 voorkwamen, is de positie in dat jaar tussen haakjes vermeld. Toptienen naar genre complementeren
de lijst van honderd.

Kijk voor meer informatie over de Top 100 op de website van de CPNB. Daar zijn ook de lijsten van eerdere jaren te vinden.

Uitleengegevens

De Top 100 is samengesteld op basis van uitleengegevens van openbare bibliotheken die Stichting Leenrecht verzamelt in het kader van de wet op
het leenrecht. De bibliotheken leveren hun uitleengegevens aan Stichting Leenrecht aan. Het totaal van deze uitleningen vormt een representatieve afspiegeling van het totaal van uitleningen binnen de Nederlandse openbare bibliotheken.