Lees verder
Stadhouders Advocaten heeft de VOB geadviseerd naar aanleiding van een brief waarmee een partij bibliotheekdiensten én advies over deze diensten aanbiedt aan alle gemeenten.

Juridisch is er niet sprake van onrechtmatig handelen. Wel wijzen de juristen erop dat deze aanbieder een dubbelrol lijkt te spelen.

Lees verder in het dossier de Branche/Nieuwe toetreders. Vergeet niet rechtsboven in te loggen.