Ga door naar hoofdcontent
NieuwsToename Corona

Toename Corona

Maandag 17 oktober 2022

In zijn kamerbrief van 13 oktober 2022 heeft minister Ernst Kuipers aangegeven dat de toename van het aantal coronabesmettingen vooralsnog geen aanleiding is voor het nemen van aanvullende maatregelen. “Uiteraard staat het bedrijven en instellingen vrij om preventieve maatregelen, zoals opgenomen in de sectorplannen, toe te passen wanneer dit in hun setting passend is, om zo bijvoorbeeld uitval van personeel te voorkomen en/of kwetsbaren te beschermen”.

Bibliotheken

Voor bibliotheken betekent dit dat naast het uitvoeren van de basisadviezen zoals het beschikbaar stellen van desinfectiegel aan bezoekers en personeel, goede ventilatie en hygiëne-maatregelen het denkbaar is dat spatschermen weer worden gebruikt. En dat wij op plekken in bibliotheken waar veel kwetsbaren komen zo mogelijk zorgen voor beperking van de overdrachtsrisico’s door bijvoorbeeld afstand te houden. Voorlopig hebben deze mogelijke maatregelen een vrijwillige basis.