Lees verder
De sociale partners hebben besloten het begrip ‘standplaats’ uit de cao te schrappen en het begrip ‘plaats van tewerkstelling’ te actualiseren in de cao 2014.

Naar aanleiding van vragen uit de branche hebben de sociale partners samen een toelichting gemaakt op deze wijziging.

Plaats van tewerkstelling

De begrippen ‘standplaats’ en ‘plaats van tewerkstelling’ in de cao Openbare Bibliotheken 2013 waren verouderd. De standplaats staat al omschreven in artikel 8 van de cao en is verder als begrip niet relevant.
Het begrip ‘plaats van tewerkstelling’ houdt in: 
“de plaats waar de werknemer feitelijk met inachtneming van de arbeidsovereenkomst zijn werkzaamheden verricht“.

Het geactualiseerde begrip (artikel 1, lid 1 cao Openbare Bibliotheken 2014) gaat uit van de plaats waar de werknemer feitelijk zijn werkzaamheden verricht. Dat kan immers de plaats zijn waar de werknemer redelijk in de buurt moet wonen (van belang voor het eventueel opleggen van een verhuisverplichting en het toepassen van de verhuiskostenregeling) en dat is ook de plaats die relevant is voor het toepassen van de regeling voor vergoeding van het woon-werkverkeer.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het geactualiseerde begrip zodanig wordt toegepast dat het mogelijk wordt een werknemer op allerlei andere vestigingen te laten werken als dit niet is afgesproken in de arbeidsovereenkomst.