Lees verder
Minister Koenders van Buitenlandse Zaken stuurde op 4 november 2016 voorstellen van de Europese Commissie op het gebied van toegang tot informatie voor mensen met een leesbeperking naar de Eerste en Tweede Kamer.

Want op 30 september 2016, drie jaar en drie maanden na de ondertekening, is het verdrag van Marrakesh in werking getreden. Goed nieuws voor iedereen met een leesbeperking.

Bekijk de voorstellen E160039, E160040 en Richtlijn en verordening Leesgehandicaptenverdrag.

Auteursrecht

Dankzij maatregelen die volgen uit dit verdrag gaan Daisy boeken (en alle andere toegankelijke versies) een soort van in- en uitreisvisum krijgen en dat is een belangrijke stap op weg naar wereldwijde toegankelijkheid van informatie.

Het verdrag regelt twee kernzaken binnen het huidige auteursrecht:

  • Ten eerste dat er een handicap-exceptie in de auteurswet wordt opgenomen, indien die nog niet bestaat (als die exceptie niet bestaat, dan kan Marrakesh niet voor dat land in werking treden)
  • Ten tweede staat het geautoriseerde entiteiten toe om toegankelijke kopieën van boeken over landsgrenzen heen te distribueren. Natuurlijk alleen tussen die landen die "Marrakesh" geratificeerd hebben.

Verdrag van Marrakesh

Dit verdrag heeft tot doel ‘de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben te bevorderen’.

Het verdrag is inmiddels geratificeerd door 22 (niet EU) landen. De EU heeft op 14 september 2016 ook de eerste wetsvoorstellen voor het implementeren van het verdrag gepubliceerd.