Lees verder
Het VOB bestuur heeft geconcludeerd dat het bureau van de vereniging, in elk geval tijdelijk, versterking nodig heeft.

Enerzijds om de zekerheid te vergroten dat het grote aantal belangrijke en urgente dossiers met de gewenste snelheid doorgang kan blijven vinden. Anderzijds om de directeur te ondersteunen in de regie op de beleidsprocessen t.b.v. het bestuur.
Jellie Tiemersma (16 uur per week) en Margareth Bles (12 uur per week) komen als procesmanagers het bureau versterken. 

Ondersteuning

In de ledenvergadering van december 2014 hebben de leden het bestuur gevraagd om een sterkere sturing op het project Nationale Bibliotheekpas en om een innovatieplan (branche ontwikkelplan) op basis waarvan prioriteiten voor de toekomst gesteld kunnen worden en concrete acties gepland en gefinancierd kunnen worden. Daarbij werden genoemd de positionering van de openbare bibliotheken in het sociale domein en de trend richting brede culturele en/of educatieve organisaties waar de bibliotheekfuncties onderdeel van worden. Een roep om meer collectieve marketinginspanningen maakte er ook onderdeel van uit.

Het besluit van het VOB bestuur tot tijdelijke versterking vloeit voort uit de wens een aantal beleidsprocessen in de aanloop naar de ledenvergadering van juni 2015 met extra expertise versneld af te handelen.

Tijdelijke versterking 

Jellie Tiemersma is aangezocht als procesmanager. Zij zal zich met name bezig houden met Nationale Bibliotheekpas en het innovatieplan. Dit laatste samen met Inge van Asperen.
Tiemersma ondersteunt de Stuurgroep Nationale Bibliotheekpas en is adviseur voor VOB directeur Ap de Vries op deze en andere dossiers. Zij zal deze taak in elk geval tot 1 juli a.s. op zich nemen. Jellie heeft haar eigen bedrijf Personal Too en was onder meer directeur van Stichting Aangepast Lezen (a.i.).
Margareth Bles zal, in elk geval gedurende 12 maanden, als procesmanager de activiteiten binnen het programma De Bibliotheek onderneemt ondersteunen en het Leiderschapsprogramma van de VOB (opvolger van de voormalige LibrarySchool) vormgeven. Zij heeft ruime ervaring in vele projecten in openbare bibliotheken.