Lees verder
Ieder jaar organiseert het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide Studies in de dagen op en rondom 27 januari Holocaust Memorial Day. Voor Holocaust Memorial Day 2015 is het thema OVER LEVEN.

Het NIOD zoekt bibliotheken die ’thema-tafels’ willen maken met daarop boeken met betrekking tot de Holocaust en andere genociden. Wilt u een thema-tafel plaatsen in uw bibliotheek? Vraag dan promotiemateriaal op via Barbara Boender (mail) of Lotte Kaatee (mail) o.v.v. ‘Thema-tafels Holocaust Memorial Day’.

Holocaust Memorial Day

Naast een herdenkend karakter heeft Holocaust Memorial Day een sterk educatief karakter dat wordt uitgedragen door middel van de verspreiding van lespakketten, het verstrekken van naslagwerk en het geven van workshops voor (aankomende) docenten Geschiedenis.
Ook organiseren jongeren van 15-25 jaar eigen activiteiten rondom Holocaust Memorial Day. Zo nodigen schoolklassen sprekers uit (overlevenden en/of verzetshelden), bekijken ze een film bekeken of bezoeken een museum.

Het NIOD is een onderzoeksinstituut en onderdeel van de KNAW.