Lees verder
In het tweede Netwerkoverleg van 2020 werkten vertegenwoordigers van de KB, SPN en VOB op drie vlakken verder aan de samenwerking tussen de openbare bibliotheekvoorzieningen.

Convenant

Een eerste belangrijk onderwerp was de urgentie van de route naar een sterk convenant tussen de drie overheden en het bibliotheekdomein, gericht op een gespreid en toegankelijk lokaal netwerk van bibliotheken, zonder drempels voor de jeugd, als onderdeel van een sterk stelsel, samen met de POI’s en de KB, die voor de landelijke digitale openbare bibliotheek verantwoordelijk is. In de regiobijeenkomsten van de VOB in maart zullen Anton Kok en Jos Debeij de aanwezigen daarover bijpraten. Zie voor meer informatie ook dit bericht ‘Samen-werken-aan-een-sterk-netwerk‘.

Positioneren

Ook werd doorgesproken over het positioneren van de bibliotheeksector in het pre-verkiezingsjaar. Via welke paden en met welke boodschap vergroot de bibliotheek haar kans op impact? Bij welke maatschappelijke opgaven kunnen de bibliotheken met recht een rol claimen en vervullen? In welk idioom en met welke partners moeten we dat doen? En hoe zorgen we ervoor dat in deze discussies dat wat de bibliotheek uniek maakt ook zichtbaar en behouden blijft? De VOB heeft hiervoor een kernboodschap in ontwikkeling en zal daarover op korte termijn communiceren. De KB heeft bovendien veel data die heel inzichtelijk maken wat er nu al gebeurt en welke informatie al beschikbaar is. Die krachten combineren we op korte termijn.

Organisatienetwerk

Een derde onderwerp dat ter hand genomen werd, was de voorbereiding van de KB/OB-directeurendag op 28 mei. KB, SPN en VOB willen daar met directeuren van lokale openbare bibliotheken en provinciale ondersteuningsorganisaties een volgende stap zetten in de ontwikkeling van het organisatienetwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen. Ons OB-netwerk zien als een organisatienetwerk – dat samenwerkt om op netwerkniveau maatschappelijke doelen te realiseren die ieder in z’n eentje niet zou kunnen waarmaken – is echt een volgende stap in onze samenwerking en we zullen daar op 28 mei, onder begeleiding, met elkaar verder invulling aan gaan geven.

Het volgende netwerkoverleg vindt plaats op maandag 30 maart.