Lees verder
Zoals bekend heeft de commissie Marketing van de VOB dit voorjaar in alle regio’s voor alle marketeers en communicatiemedewerkers van bibliotheken in het land online workshops georganiseerd. Deze hadden als doel, de merkstrategie en de bijbehorende merkgids toe te lichten. Inmiddels zijn alle acht de regionale workshops achter de rug, in totaal hebben ongeveer 160 marketing- en communicatiecollega’s deelgenomen.

De workshop bestond uit twee delen. Een toelichting op de merkstrategie en een praktijkgedeelte. Dit tweede deel, met de oefeningen, nodigde uit tot levendige gesprekken en discussies, waarin we samen op verkenning gingen hoe we e.e.a. kunnen gaan toepassen en wat het betekent voor de dagelijkse praktijk.

Wat hebben we opgehaald?

Ook hebben we tijdens de sessies opgehaald of er behoefte is aan een vervolg en hoe dat er dan uit moet zien. Hieruit bleek dat er belangstelling is om verder in te zoomen op het lokale merkkarakter en over hoe je prioriteiten kunt stellen met betrekking tot de tien ambities. Ook al ging de workshop niet zozeer over de huisstijl maar over het merk, toch was er ook veel behoefte aan meer informatie over de verrijking van de huisstijl. Ook is er veel behoefte aan goede voorbeelden uit de branche die meer richting geven aan hoe je ‘merktechnisch’ omgaat met samenwerkingsverbanden en het positioneren van producten.

De workshops hebben vooral bijgedragen aan bewustwording van het belang van het samen optrekken en het vertellen van het brede gezamenlijke verhaal als basis.

Hoe nu verder?

De POI’s hebben een ondersteunende rol in de verdere uitrol van de merkstrategie. Een eerste stap is het aansluiten bij directie overleggen. Daar gaan zij in gesprek over hoe de merkstrategie regionaal en lokaal verder vorm kan krijgen en hoe zij medewerkers hierin kunnen faciliteren.

In het najaar gaan we voor de marketeers een vervolg geven aan de workshops. Hierin willen we best practices met jullie delen. Daarvoor zoeken we bibliotheken, die naar aanleiding van deze eerste ronde workshops al aan de slag zijn gegaan met de merkstrategie en met ons willen delen hoe ze dit hebben aangepakt. Graag ontvangen we mails hierover via marketingcommissie@debibliotheken.nl.

Tijdens de zomer loopt het traject van de verrijking van de huisstijl. Ná de zomer doen we een imago-onderzoek (nulmeting). Over beide zaken zullen we jullie in de workshops in het najaar bijpraten. Tijdens de eerste ronde workshops hebben we veel vragen die er bij jullie leven, opgehaald. De Q&A vind je hier.