Lees verder
De Dialoogdagen Aanpak Laaggeletterdheid hebben veel inbreng opgeleverd voor de aanpak van laaggeletterdheid voor na 2020. Bekijk de visuele samenvattingen, het geschreven verslag met interviews en de foto’s op telmeemettaal.nl 

2020+

De komende maanden zullen de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere partijen verder invulling geven aan de toekomst van de aanpak van laaggeletterdheid. Het actieprogramma Tel mee met Taal loopt tot 2020.

Dialoogdagen 2018

De VNG en de ministeries van OCW, SZW en VWS en BZK wilden met mensen die betrokken zijn bij het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid in gesprek gaan over de aanpak hiervan na 2020. De centrale vraag tijdens de bijeenkomsten was hoe stakeholders op het gebied van laaggeletterdheid samen de komende jaren meer kunnen bereiken in het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid.

Kijk voor meer informatie op telmeemettaal.nl.