Lees verder

Op 8 juli is onze algemene ledenvergadering gehouden met als primeur de mogelijkheid voor leden de alv ook online bij te wonen.

Waarnemend voorzitter Gerry Poelert heette directeuren, die afgelopen halfjaar zijn begonnen, van harte welkom. Ook bedankte ze de collega’s die afscheid namen van onze branche voor hun inzet.

Directeur a.i. Anton Kok nam de leden mee in de laatste ontwikkelingen rond zaken als het bestuurlijk convenant, de taskforce en leenrecht.

Daarnaast stelden de leden de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019 vast.

Alice van Diepen (Bibliotheek Deventer) en Jeanine Deckers (Bibliorura) werden benoemd als bestuursleden van de VOB. Vanwege de coronacrisis en alles wat daarbij kwam kijken, blijven de overige bestuursleden nog aan tot de alv in december. We namen in deze vergadering afscheid van Jan Hoogenberg wiens bestuurslidmaatschap na twee termijnen per 1 juli eindigde.

De cao-gebonden leden van de VOB stemden in met het voorgelegde onderhandelaarsakkoord. Het onderhandelaarsakkoord ging over enkele aanpassingen in het eindbod van 2019, waarmee de leden van de VOB al in oktober 2019 hadden ingestemd. De aanpassingen hebben betrekking op de zondagstoeslag en de ingangsdatum van de cao. De cao gaat voor de bibliotheekbranche gelden vanaf 1 juli 2020, met een salarisverhoging die met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 januari 2020.

Ook stond de keuze voor een nieuw functiewaarderingssysteem HR21 op de agenda. Geconstateerd werd dat er nog steeds vragen zijn over de keuze. Dit was aanleiding om de besluitvorming over de keuze uit te stellen. Eerst zal de gevraagde informatie worden verstrekt, waarna de besluitvorming in september schriftelijk zal plaatsvinden.

In de rondvraag vroeg de voorzitter van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB), Margreet Teunissen, aandacht voor het nieuwe Pensioenakkoord. Zij bood namens het POB aan om samen met de VOB, informatiesessies over de consequenties van het Pensioenakkoord voor werkgevers en werknemers in de bibliotheeksector te organiseren.

We streven ernaar het verslag van de algemene ledenvergadering voor 1 augustus met jullie te delen.

Na de pauze ging het webinar verder met de presentatie over de merkstrategie voor de Bibliotheek. Dit traject is door de commissie marketing gestart met New Growth Strategies. We zorgen er zo snel mogelijk voor dat jullie dit gedeelte van het webinar kunnen terugzien en zullen de bestaande Q&A lijst aanpassen met de vragen die gesteld zijn.