Lees verder
Op donderdag 25 juni 2015 heeft de Tweede Kamer met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verder gedebatteerd over het actieprogramma 'Tel mee met Taal'.

Dit was het Verslag Algemeen Overleg Laaggeletterdheid na het Algemeen Overleg op 4 juni. ‘Tel mee met Taal’ verbindt het aanpakken van laaggeletterdheid met het voorkomen van taalachterstanden.

Moties

Er zijn negen moties ingediend door vier partijen (VVD, PvdA, SP en D66). Deze concentreerden zich op:

  • expliciet benoemen van de rol van het onderwijs bij het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid ( VVD ondersteund door D66 & PvdA); 
  • lange-termijnaanpak van laaggeletterdheid (D66);
  • structurele aandacht voor leesbevordering op consultatiebureaus (D66, SP & PvdA);
  • structurele en substantiële aandacht voor leesbevordering in pabo-opleidingen (PvdA);
  • leesbevordering op mbo-opleidingen opnemen in Tel mee met Taal (PvdA).

De leden van de Leescoalitie (St. Lezen, St. Lezen en Sschrijven, CPNB, KB en VOB) hebben gepleit voor aandacht op deze punten.