Lees verder
Naast de VOB hebben onder meer de Leescoalitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gereageerd op actieprogramma 'Tel mee met Taal'. Op donderdag 4 juni 2015 debatteert de Tweede Kamer met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het programma.

‘Tel mee met Taal’ verbindt het aanpakken van laaggeletterdheid met het voorkomen van taalachterstanden.

Petitie Leescoalitie

Op dinsdag 2 heeft de Leescoalitie een petitie overhandigd over leesbevordering aan leden van de Kamercommissie OCW. Om het belang van leesbevordering te benadrukken, hebben Kamerleden de nieuwe Nationale Voorleeskampioene Julie Slagman een handje te geholpen om op haar boekentroon plaats te nemen. De Leescoalitie ziet nog een aantal witte vlekken waar ze aandacht voor wil vragen:

  • De Leescoalitie wil consultatiebureaus bij leesbevordering betrekken – Consultatiebureaus zouden in hun gesprekken met ouders structureel aandacht moeten besteden aan het belang van voorlezen en taalontwikkeling.
  • De Leescoalitie wil aandacht voor lezen en leesbevordering in de opleidingen van toekomstige leerkrachten en opvoeders – Leesbevordering zou een vast onderdeel van het curriculum op de pabo en op de opleiding pedagogisch medewerker en onderwijsassistent van het vmbo moeten zijn.
  • De Leescoalitie wil aandacht voor leesbevordering op het mbo – Ook in het mbo moet leesbevordering een vaste plaats in het lesprogramma hebben.

VNG

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op 27 mei een reactie met brief gericht aan de Kamercommissie OCW. De VNG is verheugd dat de ontwikkeling van basisvaardigheden de aandacht heeft van de gezamenlijke ministeries van OCW, VWS en SZW. De VNG heeft echter wel opmerkingen bij de ontbrekende regisserende rol van gemeenten in het actieprogramma.