Lees verder

De Taskforce bibliotheekwet is op 28 maart weer bijeengekomen voor onze lobby richting de bibliotheekwet. De aanknopingspunten zijn in kaart gebracht en er zijn acties ondernomen.

De Taskforce heeft de uitkomsten van de extra ledenvergadering bekend gemaakt aan de ambtelijke en bestuurlijke partners. Op 10 april besluiten de minister van OCW, IPO en de VNG namelijk of ze het eens zijn met de voorliggende wettekst.

Voortgang
De VOB heeft geen schriftelijke reacties ontvangen. Wel heeft de VOB de uitkomsten besproken met het ministerie van OCW. Op dit moment blijkt de nieuwe bibliotheekwet maar beperkt te voorzien in de standpunten van onze branche. Er blijven een aantal breekpunten over. De Taskforce heeft de lobby geïntensiveerd naar de aanloop van het bestuurlijk overleg op 10 april. 

Planning
Het bestuurlijk overleg van 10 april heeft invloed op de planning van invoering van de bibliotheekwet. Als het bestuurlijk overleg succesvol is, komt de conceptwet voor iedereen beschikbaar. Kort daarna start de internetconsultatie over de bibliotheekwet.

Internetconsultatie
Voor alle leden van de VOB komt een manifest beschikbaar voor de start van de internetconsultatie. In het manifest staat de opbrengst van de extra ledenvergadering van 28 februari. Zo kan de branche een gezamenlijk geluid afgeven in de consultatie.