Lees verder
Op 28 juni 2017 heeft de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) tarieven voor leenvergoedingen vastgesteld.

Het leenrecht is het recht van de rechthebbende op een billijke vergoeding voor het uitlenen van zijn werk door bibliotheken.

Tarieven

De StOL heeft de tarieven geïndexeerd met de inflatiecorrectie volgens de consumentenprijsindex (cpi) van het CBS. De tarieven gelden voor de uitleningen in 2016 van geschriften, luisterboeken, audio, video/dvd, multimedia, complete muziekwerken en de kunstuitleen.

Bekijk de tarieven onder Bedrijfsvoering | Tarieven leenvergoedingen.