Lees verder
De leenrechttarieven voor 2016 zijn door Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) vastgesteld op 16 maart 2016.

Het leenrecht is het recht van de rechthebbende op een billijke vergoeding voor het uitlenen van zijn werk door bibliotheken.

Leenrechtvergoeding

De StOL heeft de tarieven geïndexeerd met de inflatiecorrectie volgens de consumentenprijsindex (cpi) van het CBS. De tarieven gelden voor de uitleningen in 2015 van geschriften, luisterboeken, audio, video/dvd, multimedia, complete muziekwerken en de kunstuitleen.

Bekijk de tarieven onder Bedrijfsvoering | Tarieven leenrecht.