Lees verder
De leenrechttarieven zijn door de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) op 18 maart 2014 vastgesteld.

Het leenrecht is het recht van de rechthebbende op een billijke vergoeding voor het uitlenen van zijn werk door bibliotheken.

Tarieven

De StOL heeft de tarieven geïndexeerd met de inflatiecorrectie volgens de consumentenprijsindex (cpi) van het CBS. De tarieven gelden voor de uitleningen in 2013 van geschriften, luisterboeken, audio, video/dvd, multimedia, complete muziekwerken en de kunstuitleen.
Bekijk de tarieven onder Bedrijfsvoering/Tarieven leenrecht.