Lees verder
Reserveer 16 juni 2016 in uw agenda! Dan organiseert de VOB een symposium over Human Resource (HR) na de algemene ledenvergadering.

In dit symposium willen we de vraagstukken die hiermee samenhangen benaderen vanuit werkgeversperspectief. Directeuren kunnen zich in het middagdeel laten vergezellen door hun HR-manager.

Maatschappelijke bibliotheek

Na de alv start het middagprogramma met als thema ‘Op weg naar de maatschappelijke bibliotheek: HR voor werkgevers’.

In het kader van de cao-onderhandelingen hebben sociale partners in 2015 een sociaal contract afgesloten dat loopt van 15 juni 2015 -30 juni 2019. De kern van deze meerjarige afspraken is de gedeelde visie van cao-partijen op de toekomst van de arbeidsverhoudingen in de bibliotheekbranche.

Programma

We beginnen met een plenair gedeelte met een interessante keynote spreker. Daarna zijn er vijf workshops van een uur. Na een korte pauze van 15.15- 15.45 uur worden de workshops herhaald, zodat u in ieder geval twee van de vijf workshops kunt bezoeken.

De workshops hebben de volgende onderwerpen:

  1. Fit voor verandering – over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

  2. Strategisch personeel plannen: koud of goud? Laat de methode voor je werken – over duurzame inzetbaarheid en een goed HR-instrument.

  3. Ontwikkeling Leiderschap – over duurzame inzetbaarheid en loopbaan & ontwikkeling. 

  4. Samen onder 1 dak: HR dilemma’s – over samen presteren; werkgeverschap in een multifunctionele organisatie.

  5. Nieuwe rol zoekt nieuwe rollen – over samen presteren, samen beter worden.

Tijdens de middag is er ook informatie verkrijgbaar over het meedoen aan het deelplan bibliotheken ‘Duurzaam vooruit’ uit het sectorplan cultuur met van-werk-naar-werk-trajecten en loopbaan- en scholingstrajecten.

Meer informatie

Om 16.45 uur is er een plenaire afsluiting van de dag. Daarna is het uiteraard tijd voor borrel en netwerken.

Inschrijven is binnenkort mogelijk.