Ga door naar hoofdcontent
NieuwsSuccesvol bestuurlijk overleg met staatssecretaris Uslu

Succesvol bestuurlijk overleg met staatssecretaris Uslu

Vrijdag 24 februari 2023

Op 23 februari 2023 vond in Bibliotheek Oostland (vestiging Nootdorp) een bestuurlijk overleg plaats met staatssecretaris Uslu, wethouder Eelco Eerenberg (VNG), gedeputeerde Rosan Kocken (IPO), Lily Knibbeler (KB), Frans Bergfeld (SPN), Anne Rube (VOB) en Klaas Gravesteijn (VOB).

Prominentere plaats voor maatschappelijke opgaves

Tijdens het bestuurlijk overleg stond de specifieke uitkering voor 2023 en 2024 centraal. De specifieke uitkering is bedoeld om, in aanloop naar de voorgenomen wettelijke zorgplicht in 2025, het bibliotheekstelsel te versterken. De regeling zal naar verwachting medio maart 2023 worden gepubliceerd. Tijdens het overleg kwam onder andere de wens van de bibliotheken aan de orde om de maatschappelijke opgaven waaraan gemeenten en bibliotheken samen werken, een prominentere plaats te geven in de regeling. 

Tijdspad

De eerste aanvraagronde van de regeling gaat open in mei 2023. Gemeenten hebben vervolgens een maand om aanvragen in te dienen. Eind 2023 opent de tweede aanvraagronde. POI’s spelen een belangrijke rol om bibliotheken en de gemeenten waar zij mee samenwerken hierbij te ondersteunen. 

Nieuw bibliotheekconvenant

De ambitie van het kabinet is om een toekomstgerichte bibliotheek te realiseren in iedere gemeente. De bestuurlijke partners hebben in het overleg opnieuw hun commitment uitgesproken voor de aanpak om het bibliotheekstelsel te versterken. Eind 2023 komt er een nieuw bibliotheekconvenant waarmee de partners de samenwerking voor de komende jaren bekrachtigen.  

Met de zorgplicht voor gemeenten wordt de toegankelijkheid van bibliotheken gewaarborgd. De KB, SPN en VOB zijn trots op de behaalde resultaten. Het bibliotheekconvenant en de netwerksamenwerking waren hierbij essentieel.