Lees verder
Tot 1 juli 2017 kunt u een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Tel mee met Taal. Met deze subsidie kunt u investeren in de taalvaardigheid van uw bibliotheekmedewerkers of activiteiten om laaggeletterdheid aan te pakken.

Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en diverse partners om een extra impuls te geven aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het programma loopt tot en met 2018.