Lees verder
De 'Subsidieregeling praktijkleren' treedt op 1 januari 2014 in werking.

De nieuwe regeling vervangt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

De subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.
Op de pagina ‘Kom ik in aanmerking’ van Agentschap NL leest u meer over de voorwaarden.