Lees verder
Vanaf 6 mei 2019 kunnen bibliotheken, theaters en musea die de verbinding zijn aangegaan met hun omgeving zich weer inschrijven voor de subsidieregeling ‘MeeMaakPodia’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).

Podiumfunctie

De regeling MeeMaakPodia is bedoeld voor culturele instellingen met een podiumfunctie die het eigenaarschap hiervan willen delen met hun omgeving. Je bent verantwoordelijk voor een fysieke locatie in een stad of gemeente waar in samenspraak met de omgeving door het jaar heen getoond en gepresenteerd wordt. De regeling is vooral voor instellingen die het eigenaarschap al delen – of daar stappen in hebben genomen – en dit door willen ontwikkelen.

Aanvragen

Dien je aanvraag zo snel mogelijk in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dat kan tot en met 1 november 2019.

Coach en kennisdelingstraject

Naast de subsidie word je op strategisch niveau begeleid door een coach van de Academie voor Cultuurmanagement die je inspireert, uitdaagt en meedenkt. Alle opgedane kennis deel je met andere MeeMaakPodia tijdens uitwisselingsbijeenkomsten.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem contact op met een van de adviseurs van het FCP. Zij helpen je graag. Of kijk hier voor inspiratieverhalen en de projecten van de MeeMaakPodia 2018.