Lees verder
Bibliotheekorganisaties werken vanuit functies ontmoeting & debat en kunst & cultuur, steeds meer samen met organisaties uit hun omgeving. Voor die verbreding van het maatschappelijk draagvlak van instellingen en hun verbinding met de omgeving is steeds meer aandacht. Met de subsidieregeling 'MeeMaakPodia' van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen bibliotheken, theaters en musea, die de verbinding zijn aangegaan met hun omgeving, zich samen verder ontwikkelen.

Onderzoek je ambitie

"Bibliotheken zijn een goede plek om ontmoeting en cultuureducatie en – participatie te stimuleren en aan te moedigen. En je ziet dat dit op verschillende plekken ook gebeurt. Bibliotheken hebben daarbij als voordeel dat ze laagdrempelig zijn en openstaan voor initiatieven uit hun directe omgeving. Binnen de regeling MeeMaakPodia is er de mogelijkheid om deze ambitie verder te onderzoeken en met elkaar te realiseren. Gedurende de looptijd van het project kun je gezamenlijk een flinke verdiepings- en verbredingsslag maken met betrekking tot nieuwe organisatievormen, communityvorming en programmering. Het is de bedoeling dat dit resulteert in een eigen aanpak die verankerd wordt in het DNA van de instelling." Aldus Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Subsidieregeling MeeMaakPodia

De regeling MeeMaakPodia is bedoeld voor culturele instellingen met een podiumfunctie die het eigenaarschap hiervan willen delen met hun omgeving. Je bent dus verantwoordelijk voor een fysieke locatie in een stad of gemeente waar in samenspraak met de omgeving door het jaar heen getoond en gepresenteerd wordt. De regeling is vooral voor instellingen die het eigenaarschap al delen – of daar stappen in hebben genomen – en dit door willen ontwikkelen. "De bibliotheek is vaak een ontmoetingsplek voor diverse doelgroepen. Ze hebben een spilfunctie in de wijk die betrokkenheid van de omgeving stimuleert en zo cultuureducatie en -participatie aanjagen. Denk bijvoorbeeld aan bibliotheken die met partners bij ons programma Cultuureducatie met Kwaliteit betrokken zijn. Wat we ook zien is dat bibliotheken in toenemende mate programmerende organisaties worden. Ze kijken naar wat leeft in de omgeving, wat zijn de behoeften en op welke manier ze zich hiervoor open kunnen stellen."

Ben jij al een huis van de stad?

De regeling kan een beperkt aantal initiatieven honoreren en de plannen zullen daarom goed gewogen worden op duurzame samenwerking. Het is dus belangrijk om een intrinsieke behoefte te hebben om ‘meemaken’ tot kern van je organisatie te laten worden. "Bedenk voor dat je aanvraagt of je een locatie bent waar al sprake is van programmering waarbij je de omgeving bij het maken van keuzes actief betrokken hebt. En hebben zij ook echt een verantwoordelijke rol in de programmering. Met wie werk je al samen en zou je dit nog verder kunnen uitbouwen? Ben jij al bezig als huis van de stad?"

Vraag nu aan!

Het Fonds is benieuwd naar de ervaringen van bibliotheken en hoe zij deze rol invullen en verder willen ontwikkelen.

Dien je aanvraag zo snel mogelijk in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dat kan tot en met 2 november 2018.

  • Je kunt per project minimaal € 50.000,- en maximaal € 100.000,-aanvragen.
  • Als je subsidie ontvangt moet je minimaal hetzelfde bedrag bijdragen. Dit kan uit eigen middelen of door bijdragen van andere financiers.
  • In totaal is er € 1.000.000,- beschikbaar.

Naast de subsidie word je op strategisch niveau begeleid door een coach die je inspireert, uitdaagt en meedenkt. Alle opgedane kennis deel je met andere MeeMaakPodia.

Neem bij vragen gerust contact op met Anne Arninkhof. Ze hebben hiervoor ook speciale spreekuren op maandag tussen 16-17 en donderdag tussen 9-10 uur.