Lees verder
Deze subsidieregeling is bedoeld om sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden te faciliteren met als doel deze thema’s een stevige impuls te geven

Voorwaarde om voor de subsidieregeling DIEU in aanmerking te komen, is het uitvoeren van een sectoranalyse.

Arbeidsmarktonderzoek

Stichting BibliotheekWerk heeft besloten om het voor 2021 geplande driejaarlijkse arbeidsmarktonderzoek voor de openbare bibliotheken in deze sectoranalyse onder te brengen en heeft hiervoor een subsidieaanvraag gedaan bij in het kader van de DIEU-regeling. Lees meer over de subsidieregeling DIEU.