Lees verder
Via de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen, kunnen werkgevers van 8 t/m 12 april 2019 subsidie aanvragen de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te verbeteren.

Met deze regeling vanuit het Europees Sociaal Fonds kunnen organisaties de helft van hun advieskosten van een project voor duurzame inzetbaarheid gesubsidieerd krijgen. De subsidie bedraagt maximaal € 12.500,- op voorwaarde dat de aanvrager de andere helft van de projectkosten voor zijn rekening neemt.

Bekijk voor meer informatie de brochure ESF Duurzame Inzetbaarheid of de pagina van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.