Lees verder
De subsidieregeling 'Tel mee met taal' is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitgebreid met een mogelijkheid voor de verbetering van het taalniveau van laagtaalvaardige ouders.

De nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2018, aanvragen kan tot 30 juni 2018.

Actieprogramma Gelijke Kansen

De subsidie is onderdeel van het OCW-actieprogramma ‘Gelijke Kansen in het onderwijs’, dat gericht is op het bevorderen van gelijke kansen en het vormen van allianties rond gelijke kansen.
Het is de bedoeling dat er circa 10.000 laagtaalvaardige ouders taaltraining krijgen, zodat zij beter kunnen communiceren met voorschoolse voorzieningen, de school en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Voor de uitvoering van de subsidieregeling komt € 4 miljoen beschikbaar.

Gezamenlijk aanvragen

Een subsidie-aanvraag moet worden gesteund door een gemeente, een lokale bibliotheek, een JGZ- of voorschoolse voorziening of een school. De subsidieregeling gaat uit van cofinanciering.

Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling in de Staatscourant, de Vereniging van Nederlandse Gemeente, steunpuntbasisvaardigheden.nl of telmeemettaal.nl/subsidie.

Lees hier het rapport ‘Leesbevordering in gezinnen met weinig leescultuur’ van Stichting Lezen.